Wood Tumblr Themes
Just ask me! -_- Too lazy to put description.

dewnymph:

cuts-dont-lie:

Fuck society.

makes sense? that how people treat other people, they dump them, ignore them, slap them with all flaws which they already knew, they never cared to those people who’s struggling, it’s like they love being mean to them. then once they are already dead, they’re gonna see them as a saint, they will keep babbling all the good shits they’ve done, all the things they made in favor for to those dorks, those things theyu’ve done and never been appreciated when they’re still alive. is it really hard to say good things to people who’s still breathing?


Love love love ♡


immortalizedemotions:

Some of the cities I would like to know my dreams

New York & Paris.


whatgaveherlife:

Have a nice day!! x

whatgaveherlife:

Have a nice day!! x


musica-delenit-bestiam-feram:

LOOK YOU CAN PINPOINT THE EXACT MOMENT WHEN HIS HEART BREAKS INTO PIECES


escafeism:

Ang love kasi para lang yan sa mga taong hindi takot masaktan at sa mga taong handang masaktan. Hindi mo kasi agad makakahanap yung taong para sayo sa isang try lang. Sabi nga nila, dadaan ka muna sa mga maling tao bago ka mapunta sa taong inilaan talaga para sayo. Yung gusto kasi ng Diyos eh maging handa ka kapag kaharap mo siya, ihahanda niya muna yung puso mo sa lahat ng sakit para magamit mo lahat ng natutunan mo sa hinaharap. 

escafeism:

Ang love kasi para lang yan sa mga taong hindi takot masaktan at sa mga taong handang masaktan. Hindi mo kasi agad makakahanap yung taong para sayo sa isang try lang. Sabi nga nila, dadaan ka muna sa mga maling tao bago ka mapunta sa taong inilaan talaga para sayo. Yung gusto kasi ng Diyos eh maging handa ka kapag kaharap mo siya, ihahanda niya muna yung puso mo sa lahat ng sakit para magamit mo lahat ng natutunan mo sa hinaharap. 


dancenotesandpieces:

This just tore me apart


Next Page
/">SCM player skins